Posted 21.08.2020

Datblygiad tai Llandrindod yn ariannu gwelliannau mynwent

Mae gatiau a rheiliau Mynwent Llandrindod wedi cael eu hadnewyddu diolch i ddatblygiad tai lleol newydd.

Mae Cymdeithas Tai Newydd, ynghyd a’u contractiwr J.G Hale Construction, wedi ariannu’r gwaith o ail-beintio’r gât a rheiliau haearn, a phorth pren y fynwent, ym mynwent Ffordd Ithon yn dilyn adroddiad gan breswylydd lleol eu bod mewn cyflwr gwael ac yn gadael y safle hwn, sydd fel arall yn cael ei gadw mewn cyflwr hardd iawn, i lawr.    

Dywedodd y Cynghorydd Jake Berriman, “Daeth un o’m hetholwyr â’r matter i fy sylw ac wedi ychydig o ymchwil daeth yn amlwg nad oedd unrhyw welliannau ar y gweill. Penderfynais fod angen gwneud rhywbeth, felly fe ofynnais i’r datblygwr tai cyfagos a fyddent yn barod i gefnogi ymdrech gymunedol i adnewyddu’r gatiau a’r rheiliau. Neidiodd Newydd a Hale Construction at y cyfle i helpu ac maen nhw wedi bod yn wych o’r dechrau cyntaf, yn cynnig gwneud y gwaith i gyd eu hunain heb gost i’r gymuned. Mae’r canlyniad terfynol yn wych.”

Mae Cymdeithas Tai Newydd yn adeiladu 55 o gartrefi fforddiadwy newydd sbon gerllaw’r fynwent ar Ffordd Ithon yn Llandrindod.

Dywedodd Shannon Maidment, Cydgysylltydd Adfywio gyda Newydd, “Mae cynnal a chadw’r fynwent yn bwysig iawn i drigolion Llandrindod. Roeddem yn frwd iawn i ariannu’r gwelliannau hyn gan ei bod hi’n bwysig i ni ein bod ni’n helpu i wneud cymunedau lleol yn gynaliadwy, yn ogystal â darparu cartrefi.”

Dywedodd Maer y Dref y Cynghorydd Steve Deeks-D’Silva, “Fe hoffwn ddiolch i Newydd a Hale Construction am y gwaith anhygoel maen nhw wedi ei wneud. Bydd y gwelliannau i’r fynwent yn cael eu gwerthfawrogi gan y nifer fawr o ddefnyddwyr sy’n ymweld â’u hanwyliaid neu’n dod i’r fan hyfryd hon am ennyd o dawelwch.”

Dechreuodd y gwaith ar ddatblygiad £8.3 miliwn Ffordd Ithon ym mis Tachwedd 2019 wedi i’r prosiect dderbyn caniatâd cynllunio ym mis Mawrth y flwyddyn honno. Comisiynodd Newydd J.G. Hale Construction i adeiladu cymysgedd o dai dwy a thair ystafell wely, byngalos, a fflatiau un ystafell wely i’w rhentu, yn ogystal ag eiddo i’w prynu drwy gynllun Llywodraeth Cymru Rhentu i Brynu: Cymru.

Chwith i’r dde, Shannon Maidment o Newydd, Andrew Collins a  y Cynghorydd Jake Berriman, a Maer Llandrindod y Cynghorydd Steve Deeks-D’Silva.

 

Llun: Chwith i’r dde, Maer Llandrindod y Cynghorydd Steve Deeks-D’Silva, Shane Price o J.G.Hale Construction, y Cynghorydd Jake Berriman, Sarah Williams o J.G.Hale Construction, a Shannon Maidment o Newydd.


Newyddion diweddaraf