Posted 26.02.2019

Mae Llamau yn falch iawn o gyhoeddi lansiad Llinell Gymorth Digartref Ieuenctid

O 5pm heddiw, bydd y Llinell Gymorth Digartref Ieuenctid gallu cael ei ffonio yn rhad ac am ddim ar 0800 328 0292, ddydd Llun i ddydd Iau 5pm i 9am a dydd Gwener 5pm i ddydd Llun 9am.

Mae’r lansiad yn dod ar amser ble mae digartrefedd yn cynyddu. Yn 2017-18, gofynnodd 7,584 o bobl 16-24 blwydd oed am gymorth oherwydd digartrefedd - cynnydd o 23% ers 2015. Mae fwy byth o ddigartrefedd pobl ifanc wedi eu cuddio - sofa surfing, cysgu ar lawr ffrind - a heb ofyn am gymorth gan eu hawdurdod lleol.

Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cefnogi’r llinell gymorth. Hoffwn ddweud diolch enfawr i Nationwide Building Society, End Youth Homelessness Cymru Ambassador, Michael Sheen, ac i bawb sydd wedi rhoi arian i apêl Youth Homeless Helpine.

Gall eich cefnogaeth chi bod y gwahaniaeth rhwng cysgu mewn hafan neu dreulio noson ar y stryd i berson ifanc.

Sut fedrwch chi helpu

Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi rhoi arian yn barod. Mae rhodd o £13.67 yn ddigon i gynnal y llinell cymorth am awr – a allai fod y gwahaniaeth rhwng rhywle diogel neu noson mewn perygl.

Rhoddwch

Mae’r Llinell Cymorth Digartref Ieuenctid yn dibynnu ar wirfoddolwyr i sicrhau ein bod ni gallu bod yno i bobl ifanc cyn gynted ag y maen nhw’n angen cymorth. Os ydych chi moyn rhoi terfyn ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru a gallu rhoi ychydig o’ch amser a sgiliau, hoffwn ni glywed gennych. Byddwch yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth gan Llamau i sicrhau eich bod chi’n gallu darparu gwybodaeth a chyngor perthnasol a chywir i helpu cadw pobl ifanc yn ddiogel.

Gwirfoddolwch

Newyddion diweddaraf