Posted 14.02.2018

Dangoswch eich brogarwch

Does dim rhaid cael golygfeydd hardd o fryniau gwyrdd neu sŵn y llanw ar lan y môr yn esmwytho’ch clyw; cyn belled bod yr ardal yn eich llenwi â theimlad o frogarwch

Clywch gan bobl ifanc Clwb Glee Hapi, gofynwn ni gwestiynau iddyn nhw am eu cymuned leol a beth oedden nhw’n eu caru, eisiau newid ac hefyd ble (petai arian ddim yn rhwystr) hoffen nhw fyw yn y byd. Efallai bydd eu hatebion yn eich synu!

Felly os fedrwch chi ddisgrifio’ch cartref, eich cymuned, pa eiriau basai chi’n ei ddefnyddio? Os ydym wir yn caru ein cartref, gall hyny wneud gwahaniaeth mawr wrth sicrhau bod y gymuned yn lle sy’n croesawu a chynnwys pawb – hen ac ifanc – a thynnu muriau, diddymu stigma a galluogi bawb i rhannu beth wyddom ni am ein cartrefi.

Rhai o’r geiriau defnyddiodd aelodau o’r Clwb Glee oedd

·         Calonogol

·         Llon

·         Hapus

·         Cymuned

Os ydych chi’n llawn brogarwch, rhannwch y teimlad a helpwch wneud ein cymunedau yn rhywle wir arbennig.

Newyddion diweddaraf