Posted 12.10.2018

Yn cyflwyno Giles

Mae'n Get Online Week wythnos nesaf. Cyfle perffaith i ni gyflwyno i chi ein recriwt diweddaraf: Giles.


Mae Giles yn robot cynhwysiant digidol; ei bwrpas yw helpu tywys chi drwy'r byd digidol. Dros yr wythnosau nesaf, bydden ni'n annog chi i #GwnaFenDdigidol, a bydd Giles yn eich helpu.

O archebu presgripsiwn i wylio Eastenders ar lein, dilynwch Giles dros yr wythnosau nesaf i ddysgu sut i wneud y mwyaf o'ch teclynnau. Os oes angen cymorth personol arnoch i ddefnyddio eich ffon, tablet neu liniadur; neu os oes unrhyw gwestiynau gynnoch chi am ddefnyddio'r we, cofiwch ofyn i un o'n pencampwyr digidol

Newyddion diweddaraf