Posted 25.09.2019

Gwella ein gwasanaeth cynnal a chadw

Dywedodd ein tenantiaid byddai'n well ganddyn nhw gael staff Newydd i gwblhau eu gwaith cynnal a chadw.

Yn ymateb i hyn, rydym ni wedi sefydlu tîm cynnal a chadw ein hunain. Mae adeiladu tîm Newydd sbon yn dod gyda nifer o heriau a phroblemau unigryw. Rydym wedi cynnwys rhai ohonoch chi yn y broses wrth i ni ymdrechu i ddarparu gwasanaeth rhagorol i chi.

Gwnaethom gamgymeriadau a death y fenter gyda nifer o sialensiau i’w datrys. Fodd bynnag, dysgwyd gwersi a byddem yn parhau i weithio’n galed, a cheisio ein gorau glas, i’w gael yn iawn.

Wrth i ni ymgymryd â’r siwrnai hon, hoffem i chi barhau i ddarparu adborth i ni ar ein perfformiad, boed dda neu ddrwg.

Mae ein hymgyrch yn anelu at hyrwyddo beth rydym ni wedi bod yn ei wneud, a sut rydym yn ceisio gwella ein gwasanaethau.

Darllenwch ein dwy blog Newydd wedi eu hysgrifennu gan reolwr gyfarwyddwr Newydd Maintenance Limited, Paul Barry, ac un o’n recriwtiaid diweddaraf, Sarah Owen.

Blog Paul.

Blog Sarah.

Rydym hefyd wedi recordio pennod Newydd sbon o’n podlediad Home Made, gyda gwesteion o’r tîm cynnal a chadw.


Newyddion diweddaraf