Posted 02.11.2020

Cymdeithas tai yn penodi Prif Weithredwr newydd

Jason Wroe fydd yn cymryd yr awenau fel Prif Weithredwr Grŵp Newydd pan fydd Paul Roberts yn ymddeol ddiwedd Hydref.

Mae Jason wedi bod yn Gyfarwyddwr Tai gyda Newydd ers Hydref 2003, ac wedi bod yn gweithio yn y sector tai cymdeithasol ers dros 30 mlynedd mewn cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol yn ne Cymru a Lloegr.

Dywedodd Claire Marshall, Cadeirydd y Bwrdd, “Rydym yn falch iawn o benodi Jason Wroe fel Prif Weithredwr yn dilyn proses recriwtio drwyadl oedd yn cynnwys y Bwrdd, staff a thenantiaid. Mae ei frwdfrydedd a’i ymroddiad i Newydd wedi disgleirio’n amlwg ac rydym yn sicr y bydd Jason yn parhau i fod yn llysgennad gwych ar gyfer y sefydliad ac yn darparu’r arweinyddiaeth sydd ei angen wrth i ni wynebu’r heriau a’r cyfleoedd sydd o’n blaenau. Bydd Jason yn adeiladu ar yr etifeddiaeth a adawodd Paul Roberts, sy’n gadael Newydd gyda’n dymuniadau gorau ar gyfer ymddeoliad hapus.”

Bydd Paul Roberts yn ymddeol ddiwedd Hydref wedi 28 mlynedd yn y rôl. Mae Paul a Jason wedi bod yn cyd-weithio’n agos yn Newydd dros nifer o flynyddoedd, a bydd hyn yn sicrhau pontio llyfn ar gyfer tenantiaid, rhanddeiliaid a staff.

Dywedodd Paul, “Rydw i wrth fy modd gyda phenodiad Jason fel Prif Weithredwr. Mae e wastad wedi ffocysu ar roi tenantiaid gyntaf ym mhopeth mae’n ei wneud. Does dim amheuaeth gen i y bydd e’n arwain y sefydliad tuag at lwyddiant mawr yn y dyfodol.”

Bydd Jason Wroe yn dechrau yn ei swydd newydd ar 2 Tachwedd. Dywedodd, “Mae hi’n fraint fawr cael fy newis ar gyfer y rôl yma mewn sefydliad sy’n cael dylanwad mawr yn y sector tai cymdeithasol yng Nghymru diolch i arweinyddiaeth wych Paul. Dros y misoedd nesaf rwy’n edrych ymlaen at ddechrau yn fy rôl newydd yn Newydd, i chwilio am ffyrdd newydd o gefnogi ein cymunedau, cwrdd ag anghenion tai, ac ymgysylltu gyda’n tenantiaid er mwyn parhau i wella’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn.

Newyddion diweddaraf