Posted 01.04.2019

Home Made Podcast

Yn ein episod gyntaf yr Home Made podcast, mae Mared, Deiniol, Roz, Scott a jason yn trafod popeth i'w ymwneud â thechnoleg, gan gynnwys rhyddhau Tamagotchi i'r môr a thechnoleg sy'n gadael i ni gyfathrebu â chleifion mewn côma.

Rhowch eich clustffonau i fewn, ymlaciwch, a dilynwch ni ar daith i fewn i fyd technoleg a chyfathrebu gyda ni.

Yn y pennod yma mae: 

Mared Edwards - Rheolwr marchnata a chyfathrebu

Illtud Deiniol - Swydog cyfryngau digidol

Roz Woolverton - Swyddog byw'n annibynol

Scott Tandy - Swyddog ymgysylltu â'r gymuned

Jason Wroe - Cyfarwyddwr tai

Os hoffech chi gysylltu â ni am unrhywbeth sy'n cael ei drafod yn y podcast hwn, neu os oes syniadau gyda chi i ni drafod, cysylltwch â ni.

Gofyn am ragor o wybodaeth

Newyddion diweddaraf