Posted 10.01.2018

Ymgyrch 'Get Hapi' yn lansio!

Wrth i ni fentro ymhellach i 2018, mae Newydd yn annog ei denantiaid a chymunedau i fod yn ‘Hapi’, a chymryd camau positif tuag at gael blwyddyn hapus ac iachus.

Mae’r ymgyrch yma wedi ei hysbrydoli gan brosiect Iachus, Dyheo, Ffyniannus a Chynhwysol (neu Hapi yn Saesneg), sef cynllun lles sy’n galluogi pobl i wneud y penderfyniad cywir ynglŷn â’u hiechyd a lles.

Hoffai Newydd ddilyn ôl traed optimistiaeth prosiect Hapi a rhannu cyngor a gwybodaeth am golli pwysau, rheoli straen a dod yn ffit.

Meddai Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Mae ymgyrch ‘Get Hapi’ yn cwmpasu popeth fedrwn ni ei wneud i sicrhau bydd 2018 yn flwyddyn hapus, naill ai drwy golli pwysau’r Nadolig, ymuno â chlwb rhedeg neu adael gwaith ar amser, mae’n gwneud gwahaniaeth. Mae prosiect Hapi am ddarparu’r gallu i gymryd rheolaeth dros iechyd eich hun.

“Rydym yn gobeithio drwy gydol mis Ionawr, bydd ein tenantiaid, eu teuluoedd a’u ffrindiau, yn ogystal â’r gymuned leol yn ymuno â’n hymgyrch i ddangos mai dim ond cam bach sydd angen i wneud gwahaniaeth i’ch iechyd corfforol a meddyliol.”

Mae prosiect Hapi wedi derbyn dros £750,000 o gyllid gan Big Lottery People and Places ym mis Hydref 2017 i estyn y prosiect ar ledled Rhondda Cynon Taf, gyda’r bwriad o gynnig cymorth i 5,500 o bobl dros y 5 mlynedd nesaf. Mae’r prosiect yn barod wedi gweithio â 1,400 o bobl yn ardal Taf Elai a bydd yn parhau i ddarparu gwasanaethau holistig sy’n llenwi’r bwlch yn ei gwasanaethau iechyd a lles sydd wedi bodoli eisoes.


#GetHapi

Newyddion diweddaraf