Posted 25.06.2018

Bwyd yn rhad ac am ddim i breswylwyr Hapi

Mae Hapi wedi ymuno â Neighbourly a Lidl i gymryd rhan yng nghynllun Feed It Back. Bydd bwyd sydd heb ei werthu o’r archfarchnad yn cael ei ddosbarthu i gymunedau lleol, gan helpu lleihau tlodi bwyd.

Llwyddodd Jackie a Lisa o Newydd lenwi dwy gar llond o fwyd o’r archfarchnad ym Mhontypridd, a dosbarthu’r bwyd i 32 o denantiaid ac with o breswylwyr ar yr 22ain o Orffennaf o’r Hapi Hub. Bwriad y prosiect yma yw cynnig cymorth bwyd i’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd yn ogystal â lleihau gwastraff bwyd.

Meddai Lisa Voyle, uwch swyddog y prosiect “Roedd hi’n hawdd iawn i ymuno ac roedden ni’n llwyddiannus wrth helpu tua 40 o bobl. Roedd y bwyd wedi diflannu o fewn rhai munudau ac rwy’n gyffrous iawn gweld y prosiect yn tyfu. Mae dau wirfoddolwr ‘da ni yn barod, Emma Newbury a Rosalind King, ond rydym yn gobeithio bydd y prosiect yn cael ei redeg yn llwyr gan wirfoddolwyr yn fuan.”

Am ragor o wybodaeth am ddiwrnodau Feed it Back, cadwch lygad ar ein Facebook a Twitter yn gyson!

Newyddion diweddaraf