Posted 06.02.2018

Cynlluniau newydd a chyffrous ar droed ar gyfer tafarn amlwg yn Y Barri

Cyhoeddwyd cynlluniau newydd a chyffrous i gadw’r Castle Hotel yn dafarn gymunedol, a hynny fel rhan o ddêl rhwng S.A. Brain a Chymdeithas Tai Newydd. Er mai cam cynnar yn y broses yw hwn bydd y dafarn, fydd yn cael ei rheoli gan y gymuned, yn cynnig croeso cynnes i bobl Castleland a’r Barri, ac yn cynnig bwyd da a diodydd.

Dywedodd y Cynghorydd John Thomas, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, “Mae tafarn dda wrth galon cymuned lewyrchus a bydd y fenter hon yn cynnig cyfle i bobl Castleland chwarae rhan flaenllaw yn y ffordd mae eu tafarn leol yn cael ei rhedeg. Gall fod yn ganolfan i amrywiaeth o weithgareddau gael eu cynnal yn yr ardal, tra bydd creu cartrefi cynaliadwy yn cynnig cyfle i bobl sy’n cael trafferth i gael troed ar yr ysgol eiddo, gymryd y cam hwnnw.”

Dywedodd Derek Britton, aelod o’r grŵp Castleview Hub, “Mae yn y Barri arfer poblogaidd o chwarae sgitls, a bydd y prosiect hwn yn help i gadw’r traddodiad yn fyw.”

 Mae Cymdeithas Tai Newydd yn bwriadu codi 14 o gartrefi fforddiadwy o ansawdd uchel uwchben y dafarn gymunedol ar gyfer pobl leol, fel rhan o’r ddêl i gaffael y Sea View Labour Club gan S.A. Brain.

Ychwanegodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn fod y fenter newydd hon ar y gweill. Nid yn unig y bydd yn darparu tai fforddiadwy i bobl leol, ond fe fydd y dafarn hefyd yn gwneud cyfraniad positif i’r gymuned ac i’w bywyd cymdeithasol.”

Mae Tîm Datblygu Economaidd Cyngor y Fro wedi sicrhau cefnogaeth Binki Rees, a drawsnewidiodd dafarn y Lansdowne yn Nhreganna i fod yn CAMRA Real Ale Pub of the Year. Dywedodd Binki, “Rydym eisiau clywed gan bobl Castleland ac ardaloedd eraill o’r Barri am yr hyn y bydden nhw’n hoffi ei weld yn y dafarn. Pa fath o fwyd ydych chi’n ei hoffi? Pa un yw eich hoff gwrw go iawn? Allwn ni gynnig gofod i’ch grŵp cymunedol? Mae fy mhrofiad i’n dweud y bydd hi’n hanfodol cael mewnbwn gan bobl leol ynghylch sut mae’r dafarn yn datblygu os yw am lwyddo fel tafarn sydd wrth galon y gymuned fywiog hon.”

Mae’r cysyniad hwn o dafarn gymunedol wedi cael cefnogaeth Jane Hutt AC, a ddywedodd am y cynllun arfaethedig, “Rwy’n cefnogi’r grŵp Castleview Hub ar y prosiect pwysig hwn – diogelu dyfodol y Castle Hotel a gweithgareddau’r Seaview Labour Club. Rwyf wrth fy modd ei fod yn symud ymlaen mewn ffordd mor gadarnhaol, a’i fod yn dod â’r gymuned at ei gilydd.”

Bydd y rhai sydd ynglŷn â datblygu’r prosiect, ynghyd â phartneriaid fel y Gwasanaeth Ieuenctid a Heddlu De Cymru, yn cefnogi diwrnod agored yn y gymuned ar 17eg Chwefror 2018 rhwng 12.00pm a 3.00pm. Bydd gweithgareddau am ddim i’r teulu a lluniaeth ar gael ar y diwrnod, a chyfle i fynd ar daith o gwmpas yr adeilad, chwarae sgitls, a chynnig syniadau am sut le yw’r dafarn berffaith.

Newyddion diweddaraf