Posted 06.03.2018

Terfyn yr Hawl i brynu yng Nghymru

Bydd yr hawl sydd gan denantiaid cynghorau a chymdeithasau tai i brynu neu gaffael eu cartref yn dod i ben ar 26 Ionawr 2019. Mae’r canllaw hwn yn esbonio’r hyn y mae angen ichi ei wybod am derfyn yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael. Mae hefyd yn esbonio’r hyn y dylech ei wneud os ydych chi’n meddwl am wneud cais i brynu eich cartref sy’n eiddo i awdurdod lleol (cyngor) neu gymdeithas tai. Ni fydd rhoi terfyn ar yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yn effeithio ar eich tenantiaeth mewn unrhyw ffordd arall.

Mae’n bosibl y bydd mathau eraill o gymorth ar gael i’ch helpu i brynu cartref. Siaradwch â’ch landlord neu ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth: http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housingsupply/buying-and-selling/help-for-buying/?lang=cy.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Hawl i Gaffael, ewch I http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-supply/buying-andselling/your-registered-social-landlord-house/?lang=cy

Mae PDF llawn o’r llyfryn ‘Gwybodaeth am derfyn yr Hawl I Brynu a’r Hawl I Gaffael yng Nghymru’ are gael yma.

Newyddion diweddaraf