Posted 27.06.2018

Arhoswch yn ddiogel yn yr haul gyda'r 7 awgrym yma

Mae'r haul yn gwenu'n glên iawn  arnom ni'r wythnos yma, felly dyma ychydig o gyngor ar sut i gadw'n ddiogel dros y cyfnod poeth yma.

1. Ymlaciwch yn y cysgod. Mae cael eich dal yng ngwres yr haul gallu bod yn beryglus; mae gallu llosgi eich crown, sydd gallu arwain at broblemau difrifol megis cancr y croen. Os yn bosib, cysgodwch rhag yr haul nes i'r gwres leiahu. 

2. Gorchuddiwch eich croen. Os nad oes modd cysgodi rhag yr haul. gwisgwch yn synhwyrol. Mae'n demtasiwn i wisgo cyn lleiad a phosib, ond bydd dillad llac cotwm, sbectol haul a het yn helpu amddiffyn eich croen a rheoli tymheredd eich corff. Mae cotwm, yn wahanol i nifer o ffabrigau wahanol, yn gadael i'r croen anadlu ac yn wicio chwys i ffwrdd, gan eich cadw'n gyfforddus ac yn cwl.

3. Yfwch. Mae cadw'n hydradedig yn bwysig dros ben. Mae dadhydradiad yn beryglus ac yn gallu arwait at ludded neu drawiad gwres. Os yw eich ceg yn sych, eich wrin yn felyn, yn teimlo'n flinedig neu os oes pendor neu gur pen gyda chi, mae'n bosib bod angen i chi yfed. Yfwch digonedd o ddŵr a pheidiwch â gweithio'ch corff yn rhy galed yn yr haul

4. Gwisgwch eli haul. Mae eich croen gallu amsugno pelydrau uwchfioled hyd yn oed drwy dillad tennau; felly, cofiwch wisgo eli haul ar gymain o'ch croen a sy'n bosib i'w hamdiffyn rhag pelydrau peryglus. Mae 1 ym mhob 54 o bobl yn cael diagnosis o gancr y croen yn ystod ei bywyd. 

5. Cartref cŵl . Cauwch eich lleni a ffenstri yn ystod gwres y dydd i atal yr haul wresogi'r aer yn eich cartref; yna, os yw'n ddiogel, agorwch eich ffenestri gyda'r nos i adael aer oer i fewn. Ystyriwch brynu ffan i wella clychrediad aer, yn enwedig yn eich ystafell wely cyn cysgu.

6. Hylendid bwyd. Mae bacteria yn ffynnu mewn hinsawd twym a llaith. Cadwch bwyd ffres a poteli dŵr wedi agor yn yr oergell.

7. Cadwch lygad ar eich cymdogion. Mae rhai pobl angencymorth i gadw'n cŵl yn ystod yr haf, megid hen bobl a phlant. Sicrhewch eu bod nhw'n yfed digon o ddŵr a ddim yn gorboethi. Os yn bosib, ceisiwch ymarfer eich anifeiliaid anwes pan mae'n oerach a pheidiwch byth â chloi ci yn y car, hyd yn oed â'r ffenestri ar agor. Mae cwn gallu gorboethi a marw yn sydyn iawn.

Newyddion diweddaraf