Posted 10.10.2018

Byddwch fel BOB

Pan glywodd BOB bod ei fudd-daliadau am newid i fod yn un daliad Credyd Cynhwysol misol, daeth BOB yn barod i fancio, i fynd ar lein ac i gyllidebu er mwyn iddo fedru hawlio. Mae BOB nawr yn barod i hawlio Credyd Cynhwysol.Byddwch fel BOB. 

Am ein canllaw bach defnyddiol i Gredyd Cynhwysol, a chyngor gan BOB, cliciwch yma

Gofyn am ragor o wybodaeth

Newyddion diweddaraf