Posted 07.01.2019

Swyddfeydd yn Y Barri ar gau

Mae ein swyddfeydd yn 121 Broad Street, Y Barri (lle rydym wedi bod ers 1991), nawr wedi cau yn barhaol yn dilyn gwerthiant yr adeilad heddiw.

Dylid cyfeirio pob gohebiaeth drwy'r post at:

Cymdeithas Tai Newydd, 
5 Village Way, 
Tongwynlais, 
CF15 7NE

Cofiwch efallai na fyddwn yn derbyn unrhyw bost a bostiwyd trwy'r blwch llythyrau'r adeilad. Am unrhyw gwestiynau, defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio byw.

Newyddion diweddaraf