Ffurflen gwaith trwsio

PEIDIWCH a defnyddio’r ffurflen yma i roi gwybod i ni am waith trwsio brys, dylech ein ffonio ar 0303 040 1998.Uwch lwytho delweddau

Ychwanegwch luniau os y gallwch, bydd hyn yn ein helpu ni i ddarganfod y broblem.

Maint uchaf o 2mb (megabyte) pop ffeil a ffeiliau delweddau yn (unig jpg,bmp,png)

Ar ôl i chi lenwi'r holl feysydd angenrheidiol (*) ac yn hapus gyda'ch adborth, cliciwch y botwm isod i'w anfon.