Posted 06.07.2020

Datganiad Coronafirws

Mae lles ein tenantiaid, sefydliadau partner a'n staff yn parhau i fod yn ein blaenoriaeth bwysicaf.  

Mae holl ein staff wedi cael gwybod am y canllawiau cyfredol ac yn sicrhau bod y safonau hylendid uchaf posibl yn cael eu cynnal.

Bydd yn ofynnol i unrhyw aelod o staff sydd angen hunan-ynysu wneud hynny ac ni fyddant yn dod i gysylltiad â thenantiaid.

Rydym wedi ail-gychwyn gwasanaeth atgyweiriadau arferol ond yn parhau i ofyn cwestiynau i chi pan gyrhaeddwn eich cartref. Byddwn yn cadw’r wybodaeth hyn yn gyfrinachol ac yn ei ddarparu i’r rhai sydd â hawl gyfreithlon i’w gwybod yn unig. Rydyn angen y gwybodaeth hyn er mwyn sicrhau eich diogelwch â diogelwch ein staff. Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i chi aros 2 metr oddi wrth y gweithiwr ac i chi ynysu’ch hun mewn ystafell arall yn ystod yr atgyweiriad i sicrhau pellter cymdeithasol. 

Mae gennym offer amddiffyn personol gan gynnwys masgiau, menig, oferôls a sebon dwylo. Mae'r hyn a ddefnyddiwn yn dibynnu a oes gennych symptomau coronafirws, byddwn yn gwyrio hyn gyda chi pan fyddwch yn ein ffonio.

Rydym yn gwerthfawrogi fod hwn yn gyfnod straenus a bod yr aflonyddwch sy'n cael ei achosi yn sylweddol. Rydym yn ymwybodol y gallai rhai tenantiaid gael eu hincwm wedi'i effeithio ac y gallant gael trafferth i dalu eu rhent mewn pryd. Os effeithir ar eich gallu i dalu'ch rhent, yna cysylltwch â ni fel y gallwn drafod opsiynau gyda chi. Ein blaenoriaeth yw cadw tenantiaid yn ddiogel ac yn eu cartrefi. Gweler cyngor ariannol yma neu ebostiwch financialinclusion@newydd.co.uk

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, e-bost, cyfryngau cymdeithasol neu wrth neges destun a chofiwch y gallwch barhau i ddefnyddio My Newydd 24 awr y dydd. Gallwch roi gwybod i ni am atgyweiriadau brys, gwneud taliadau rhent a dweud wrthym am broblem, gallwch gysylltu â ni fel arfer.

Diweddariad Gwasanaeth Newydd

Diweddariad Gwasanaeth Newydd Infographic


Newyddion diweddaraf