Newyddion diweddaraf / 29.01.2019

Gwaith yn dechrau ar safle Eglwys St Paul's ym Mhenarth.

Holiadur cartrefi hygyrch gan Tai Pawb
Mae'r holiadur yma ar gyfer pobl anabl sy'n byw mewn cartrefi cymdeithasol hygyrch ney sydd â phrofiad o ymgeisio am gartrefi hygyrch.
Gwaith yn dechrau ar safle Eglwys St Paul's ym Mhenarth.
Rydym ni, mewn partneriaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg, yn cyflenwi datblygiad £3 miliwn uchelgeisiol i ddarparu cartrefi fforddiadwy sydd eu hangen yn fawr a gofod cymunedol i bobl leol.
Swyddfeydd yn Y Barri ar gau
Ar ôl 27 mlynedd yn swyddfeydd 121 Broad Street, rydym heddiw yn gallu cadarnhau ein bod wedi gwerthu'r adeilad.
Newydd Housing Association kickstarts careers in local communities
New campaign challenges jobseekers to ‘Be the Best You’
Lansio 'Y chi gorau erioed'
Rydym ni'n lansio ein ymgyrch diweddaraf i gefnogi ein tenantiaid a'n cymunedau i ddod o hyd i waith.
Cadw Cymru'n Gynnes - Neges gan Dŵr Cymru
Mae'r gaeaf yn gallu bod yn amser hudolus o'r flwyddyn, ond mae tywydd rhewllyd yn gallu bod yn gostus.
Coginio Newydd yn ysgol uwchradd Y Ddraenen Wen
Treuliwn ni'r haf yn casglu canoedd o ryseitiau gennych chi cyn mynd ati i greu llyfr coginio wedi ei hysbrydoli gan y gymuned
Yn cyflwyno Giles
Dyma Giles, ein robot cynhwysiad digidol wedi'i raglennu i'ch helpu chi.
Byddwch fel BOB
BOB fydd yn tywys chi drwy'r newid i Credyd Cynhwysol.
Newydd yn Y Drenewydd ar gyfer Gwyl Fwyd
Mae Newydd yn dychwelyd i'r Drenewydd yn dilyn Gwyl Fwyd llwyddianus 2017
Byddwch yn llysgennad stad.
Fedrwch chi helpu gwneud gwahaniaeth n eich cymdogaeth
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad