Newyddion diweddaraf / 14.08.2019

Adeiladu cartrefi ynni isel iawn yn Llan-gan

Y Fro yn treialu cynllun benthyca llechen llyfrgell cyntaf Cymru
Mae Gwasanaethau Llyfrgell Bro Morgannwg yn lansio gwasanaeth benthyca llechen cyntaf Cymru ar gyfer ei aelodau ledled y sir.
Gwella ein gwasanaeth cynnal a chadw
Mae ein hymgyrch yn anelu at hyrwyddo beth rydym ni wedi bod yn ei wneud, a sut rydym yn ceisio gwella ein gwasanaethau.
Cwis Adroddiad Blynyddol Newydd
Profwch eich gwybodaeth Newydd â chwis rhyngweithiol.
Adeiladu cartrefi ynni isel iawn yn Llan-gan
Bydd y cartrefi ac unedau masnachol ynni isel iawn a fydd yn cael eu hadeiladu yn Llan-gan yn darparu sgiliau a hyfforddiant amhrisiadwy.
Cyhoeddi prisiau cartrefi yn y Bont-faen
Fedrwn nio nawr gyhoeddi pris gwerthu ein cartrefi ym Mhentref Clare Garden
Cyfle i drigolion Ynyshir greu cyfleuster cymunedol yn Eglwys Santes Anne
Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi penderfynu camu’n ôl oddi wrth eu bwriad gwreiddiol i ddatblygu cynllun tai yn adeilad Eglwys Santes Anne, a hynny er mwyn rhoi cyfle i drigolion gyflwyno cynigion ar gyfer cyfleuster cymunedol yn yr eiddo.
Greenwood Close yn croesawu ei denantiaid cyntaf
Mae Greenwood Close, sydd wedi bod yn safle adeiladu ers 18 mis, o'r diwedd yn croesawu ei denantiaid cyntaf.
Her Ailgylchu Rhyd
​Rhydyfelin residents were given the opportunity to discover how they can improve the way they recycle, access the services Rhondda Cynon Taf Council has on offer and give their views on how the service can be improved.
Un o drigolion Y Barri yn ennill gwobr cyflawniad oes
​A resident born and bred in Barry has won a lifetime achievement award.
Ennill tair gwobr TPAS
​Mae Newydd, cymdeithas tai sy’n berchen ar 3,000 o gartrefi ledled de a chanolbarth Cymru, wedi ennill mewn tri chategori yng ngwobrau ymgysylltu tenantiaid Cymreig, a gynhaliwyd gan TPAS Cymru ar 3ydd Gorffennaf.
Newidiadau i lais ein tenantiaid
Yn ôl ym mis Chwefror eleni fe wnaethoch chi ddweud wrthym y byddech chi’n hoffi cymryd mwy o ran mewn pethau.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad