Newyddion diweddaraf / 17.04.2020

Newydd yn rhoi festiau ‘high visibility’ i grŵp gwirfoddolwyr Coronafirws Y Barri

Datganiad Coronafirws
Mae lles ein tenantiaid, sefydliadau partner a'n staff yn parhau i fod yn ein blaenoriaeth bwysicaf.
Buddsoddi yn ein Llywodraethiant
Mae llawer o gymdeithasau tai wedi troi cefn ar aelodaeth bwrdd gwirfoddol ac maent bellach yn talu aelodau eu bwrdd am eu hamser a’u cyfraniad.
Newydd yn rhoi festiau ‘high visibility’ i grŵp gwirfoddolwyr Coronafirws Y Barri
Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi noddi cynllun gwirfoddolwyr Coronafirws, Grŵp Cymunedol COVID-19 Barry Waterfront, trwy ariannu festiau ‘high visibility’ ar gyfer holl wirfoddolwyr y grŵp.
Gwasanaeth atgyweirio brys
Rydym wedi newid i wasanaeth atgyweirio brys i leihau cyswllt a'ch cadw'n ddiogel. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra hwn ond mae'n hanfodol ein bod yn dilyn arweiniad y Llywodraeth.
Beth ddywedodd Llywodraeth Cymru amdanom ni?
Rheoleiddir cymdeithasau tai yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, sy’n cyhoeddi dyfarniad rheoleiddio blynyddol.
Staff Newydd yn Cyfrannu £1000 i Fanciau Bwyd Lleol
Y mis hwn, derbyniodd Banc Bwyd y Fro a Banc Bwyd Pontypridd siec am £500 yr un o ein cronfa elusennol staff.
Mae Newydd yn Dathlu Pen-blwydd ein Tenant Hiraf yn 100 oed
Dyma Mrs Dorothy Watts, garddwr angerddol sydd â'r gallu i wneud i unrhyw un wenu ac sydd hefyd yn digwydd bod yn denant hiraf Newydd. Dathlodd Mrs Watts ei phenblwydd yn gant oed heddiw. Mae hi wedi bod yn denant gyda Newydd am 41 mlynedd, ers 1979.
Ein Rhenti a’n Tâl Gwasanaeth
Dywedodd Llywodraeth Cymru fod yn rhaid i ni osod rhenti a thaliadau gwasanaeth sy’n sicrhau bod ein cartrefi yn parhau i fod yn fforddiadwy ac yn sicrhau gwerth am arian.
Mainc Ponty yn ennill Gwobr Academi Cynaliadwy yn genedlaethol
Ar 28ain Tachwedd, mewn seremoni wobrwyo yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd, datgelwyd fod mainc ddigidol gyntaf Cymru i gael ei phweru gan ynni’r haul – prosiect oedd yn cael ei arwain gan Grŵp Ieuenctid Rhydyfelin - wedi ennill Gwobr Academi Cynaliadwy.
Partneriaid tai yn adnewyddu cytundeb tai fforddiadwy
The Vale of Glamorgan Council and its developing partners recently met to sign an updated version of the Affordable Housing Partnership Guide.
Y Fro yn treialu cynllun benthyca llechen llyfrgell cyntaf Cymru
Mae Gwasanaethau Llyfrgell Bro Morgannwg yn lansio gwasanaeth benthyca llechen cyntaf Cymru ar gyfer ei aelodau ledled y sir.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad