Newyddion diweddaraf / 18.09.2020

Mae datblygiad tai Newydd yn cefnogi adnewyddu gampfa ysgol yn y Barri

Mae datblygiad tai Newydd yn cefnogi adnewyddu gampfa ysgol yn y Barri
Mae gampfa ysgol gynradd Romilly yn cael ei hailwampio diolch i ddatblygiad tai lleol yn Porthkerry Road.
Datganiad Coronafirws
Mae lles ein tenantiaid, sefydliadau partner a'n staff yn parhau i fod yn ein blaenoriaeth bwysicaf.
Mae Cyfeillion St Canna yn derbyn rhodd o £1500 diolch i ddatblygiad tai Llangan
Mae Cymdeithas Tai Newydd ynghyd â Canna Developments yn cefnogi’r gymuned leol trwy roi £1500 i Gyfeillion Sant Canna sy’n rhedeg yr Hen Ystafell Ysgol, canolfan gymunedol yn Llangan, Bro Morgannwg.
Datblygiad tai Llandrindod yn ariannu gwelliannau mynwent
Mae gatiau a rheiliau Mynwent Llandrindod wedi cael eu hadnewyddu diolch i ddatblygiad tai lleol newydd.
Pentref Clare Garden
Byddan yn darparu 133 o gartrefi fforddiadwy i’w rhentu a 57 o gartrefi ar gyfer prynwyr am y tro cyntaf ym Mhentref Clare Garden.
Newydd yn cyfrannu £1000 i fanciau bwyd lleol yn ystod y pandemig coronafirws
Y mis hwn, derbyniodd Banc Bwyd y Fro a Banc Bwyd Pontypridd siec am £500 yr un gan Cymdeithas Tai Newydd ar ôl iddynt brofi cynnydd enfawr mewn gofynion, oherwydd effeithiau dinistriol y pandemig Covid-19.
Buddsoddi yn ein Llywodraethiant
Mae llawer o gymdeithasau tai wedi troi cefn ar aelodaeth bwrdd gwirfoddol ac maent bellach yn talu aelodau eu bwrdd am eu hamser a’u cyfraniad.
Newydd yn rhoi festiau ‘high visibility’ i grŵp gwirfoddolwyr Coronafirws Y Barri
Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi noddi cynllun gwirfoddolwyr Coronafirws, Grŵp Cymunedol COVID-19 Barry Waterfront, trwy ariannu festiau ‘high visibility’ ar gyfer holl wirfoddolwyr y grŵp.
Gwasanaeth atgyweirio brys
Rydym wedi newid i wasanaeth atgyweirio brys i leihau cyswllt a'ch cadw'n ddiogel. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra hwn ond mae'n hanfodol ein bod yn dilyn arweiniad y Llywodraeth.
Beth ddywedodd Llywodraeth Cymru amdanom ni?
Rheoleiddir cymdeithasau tai yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, sy’n cyhoeddi dyfarniad rheoleiddio blynyddol.
Staff Newydd yn Cyfrannu £1000 i Fanciau Bwyd Lleol
Y mis hwn, derbyniodd Banc Bwyd y Fro a Banc Bwyd Pontypridd siec am £500 yr un o ein cronfa elusennol staff.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad