Newyddion diweddaraf / 09.05.2019

Cofrestrwch ar gyfer cartrefi fforddiadwy Pentref Clare Garden

Newidiadau i lais ein tenantiaid
Yn ôl ym mis Chwefror eleni fe wnaethoch chi ddweud wrthym y byddech chi’n hoffi cymryd mwy o ran mewn pethau.
Cofrestrwch ar gyfer cartrefi fforddiadwy Pentref Clare Garden
Rydym ni yn galw ar drigolion Y Bont-faen i fynegi diddordeb yn y cartrefi fforddiadwy i’w rhentu a’u prynu ym Mhentref Clare Garden.
Newid gwedd tai a rennir
Sefydlwyd Rooms4U ym mis Hydref 2016 er mwyn cynnig i bobl ifanc ym Mro Morgannwg y dewis o gael llety ar y cyd am bris fforddiadwy.
Rhaglen tai arloesol – yr hen Sied Nwyddau yn Y Barri
Mae’r stryd fawr yn newid ac mae tîm datblygu Cymdeithas Tai Newydd yn mynd i’r afael â hyn yn natblygiad yr hen Sied Nwyddau yn Y Barri drwy ddarparu model y gallai trefi eraill yng Nghymru ei ystyried.
Tenantiaid ifanc yn creu mainc ddigidol gyntaf Cymru
Mae clwb ieuenctid lleol wedi creu mainc ddigidol gyntaf Cymru ar dir Eglwys St Catherine ym Mhontypridd.
Home Made Podcast
Rydym ni wedi recordio ein podcast cyntaf erioed
Beth ddywedodd ein Rheoleiddiwr amdanom ni?
Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am sicrhau bod cymdeithasau tai yng Nghymru yn gweithredu i safon uchel ac yn cyhoeddi dyfarniad rheoleiddiol sy’n rhoi barn ar sut rydyn ni’n perfformio.
Newydd yn dringo rhengoedd rhestr cymdeithasau tai orau
Mae 24housing wedi gosod y 25 cymdeithasau tai orau mewn rhestr ac mae Newydd wedi ei enwi yn y chweched safle.
Fy Newydd, popeth ar flaenau’ch bysedd
Mae Cymdeithas Tai Newydd yn dathlu lansiad y porth ar-lein newydd ar gyfer tenantiaid, sy’n eu rhoi nhw mewn rheolaeth 24 awr y dydd.
Mae Llamau yn falch iawn o gyhoeddi lansiad Llinell Gymorth Digartref Ieuenctid
Mae Llamau wedi lansio llinell gymorth cyntaf rhad ac am ddim i bobl ifanc ddigartref yng Nghymru.
Holiadur cartrefi hygyrch gan Tai Pawb
Mae'r holiadur yma ar gyfer pobl anabl sy'n byw mewn cartrefi cymdeithasol hygyrch ney sydd â phrofiad o ymgeisio am gartrefi hygyrch.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad