Newyddion diweddaraf / 13.03.2018

Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m

Newydd Housing Association kickstarts careers in local communities
New campaign challenges jobseekers to ‘Be the Best You’
Lansio 'Y chi gorau erioed'
Rydym ni'n lansio ein ymgyrch diweddaraf i gefnogi ein tenantiaid a'n cymunedau i ddod o hyd i waith.
Cadw Cymru'n Gynnes - Neges gan Dŵr Cymru
Mae'r gaeaf yn gallu bod yn amser hudolus o'r flwyddyn, ond mae tywydd rhewllyd yn gallu bod yn gostus.
Coginio Newydd yn ysgol uwchradd Y Ddraenen Wen
Treuliwn ni'r haf yn casglu canoedd o ryseitiau gennych chi cyn mynd ati i greu llyfr coginio wedi ei hysbrydoli gan y gymuned
Yn cyflwyno Giles
Dyma Giles, ein robot cynhwysiad digidol wedi'i raglennu i'ch helpu chi.
Byddwch fel BOB
BOB fydd yn tywys chi drwy'r newid i Credyd Cynhwysol.
Newydd yn Y Drenewydd ar gyfer Gwyl Fwyd
Mae Newydd yn dychwelyd i'r Drenewydd yn dilyn Gwyl Fwyd llwyddianus 2017
Byddwch yn llysgennad stad.
Fedrwch chi helpu gwneud gwahaniaeth n eich cymdogaeth
Cynllun Byw’n Annibynnol y Barri yn derbyn Gwobr Platinwm RNIB Cymru
Gall Cymdeithas Tai Newydd a’r tenantiaid sy’n byw yng Nghwrt Elis Fisher yn y Barri nawr fyw yn annibynnol am fwy o amser yn dilyn newidiadau arloesol sy’n cefnogi’r unigolion hynny sy’n byw gyda’r profiad o fod wedi colli eu golwg.
Tipio anghyfreithlon
Mae tipio yn broblem ledled Cymru, ond fedrwch chi helpu cael gwared ohoni
Arhoswch yn ddiogel yn yr haul gyda'r 7 awgrym yma
Mae'r haul yn gwenu'n glên iawn arnom ni'r wythnos yma, felly dyma ychydig o gyngor ar sut i gadw'n cwl dros y cyfnod poeth yma.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad