Bro Morgannwg

Bro Morgannwg

Mae Bro Morgannwg, cyfeirir ati yn aml fel Y Fro, yn fwrdeistref sirol yng Nghymru, yn ffinio â Phen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Rhondda Cynon Taf. Gydag economi wedi'i seilio'n bennaf ar amaethyddiaeth a chemegolion, dyma'r awdurdod unedol mwyaf deheuol yng Nghymru. Ymhlith yr atyniadau yn yr ardal mae Parc Pleser Ynys y Barri (yn enwog yn ddiweddar am gomedi BBC, Gavin & Stacey), Rheilffordd y Barri, Parc Porthceri, Castell Sain Dunwyd, Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston a Phentref Canoloesol Cosmeston. Mae hefyd yn lleoliad Coleg yr Iwerydd, un o'r Colegau Byd-eang.

Wedi'i leoli yn union i'r gorllewin o Gaerdydd rhwng traffordd yr M4 ac Aber Hafren, mae Bro Morgannwg yn cwmpasu 130 milltir sgwâr ac mae ganddi 33 milltir o arfordir.

Gwneud cais am gartref

I wneud cais am gartref ym Mro Morgannwg, mae'n rhaid i chi gofrestru eich diddordeb gyda'r awdurdod lleol yn gyntaf. Yna byddant yn prosesu eich cais ac yn cysylltu ag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau.

Cofrestru am gartref

Archwiliwch pob sir

Sut i wneud cais am gartref

Cliciwch ar y botwm isod i gael gwybod sut y gallwch fynegi diddordeb yn unrhyw un o'n cartrefi sydd ar gael yn Y Fro. Cewch eich trosglwyddo i wefan Cyngor Bro Morgannwg gyda manylion am y gofrestr tai ar gyfer yr ardal, bydd angen i chi gofrestru gyda'r rhestr er mwyn gallu gwneud cais am unrhyw un o'n cartrefi.