Rhondda Cynon Taf

Rhondda Cynon Taf

Mae Rhondda Cynon Taf, neu RCT, yn fwrdeistref sirol yn ne Cymru. Mae'n cynnwys pum dyffryn: Cymoedd Rhondda Fawr a Fach, Cynon, Taf ac Elái, yn ogystal â nifer o drefi a phentrefi i ffwrdd o'r cymoedd. Dangosodd canlyniadau o gyfrifiad 2011 fod 19.1% o'i 234,410 o drigolion wedi nodi eu bod yn gallu defnyddio'r iaith Gymraeg.

Sut i wneud cais am gartref

Cliciwch ar y botwm 'Cofrestru am gartref' ar waelod y tudalen i gael gwybod sut y gallwch fynegi diddordeb yn unrhyw un o'n cartrefi sydd ar gael yn Rhondda Cynon Taf. Cewch eich trosglwyddo i wefan Homefinder RCT gyda manylion am y gofrestr dai ar gyfer yr ardal, bydd angen i chi gofrestru gyda'r rhestr er mwyn gallu gwneud cais am unrhyw un o'n cartrefi.

Gwneud cais am gartref

I wneud cais am gartref yn Rhondda Cynon Taf, rhaid i chi gofrestru eich diddordeb gyda'r awdurdod lleol yn gyntaf. Yna byddant yn prosesu eich cais ac yn cysylltu ag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau.

Cofrestru am gartref

Archwiliwch pob sir