Powys

Newtown

Mae'r Drenewydd, neu Newtown yn Saesneg, ar lannau Afon Hafren. Fe'i sefydlwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg a chafodd gyfnod llewyrchus iawn yn y ddeunawfed ganrif a'r bedwaredd ar bymtheg pan oedd bri ar y diwydiant gwlân a brethyn.

Yn y Drenewydd y ganed Robert Owen ym 1771 a ddechreuodd weithio yn niwydiant gwehyddu llewyrchus y dref a ddaeth yn berchennog ar rai o ffatrïoedd gwehyddu mwyaf Prydain. Gwelwyd dirywiad yn y diwydiant brethyn yn y Drenewydd ym 1838, wedi hynny, amaethyddiaeth oedd prif ffon fara'r ardal.

Rhoddwyd statws 'tref newydd' i'r Drenewydd ym 1967 ac o ganlyniad i hynny, bu cynnydd mawr yn y boblogaeth. Newidiwyd cymeriad y lle o fod yn dref farchnad wledig i fod yn gartref i nifer o gwmnïau newydd a'r bobl a weithiai iddynt.

Erbyn heddiw, mae'r Drenewydd yn dref ranbarthol brysur. Mae Oriel Davies yn oriel gelfyddydau o bwys ac mae Canolfan Gregynog, sef plasty hardd a godwyd gan yr Arglwydd Davies o Landinam ger llaw. Hefyd cynhelir gŵyl gelfyddydau uchel ei pharch yno bob haf.

Ein heiddo

Ym Mhowys mae rhan fwyaf o dai Newydd yn y Drenewydd, mewn dwy ardal yn y dref sef ystad Y Faenor gydag amrywiaeth o dai a fflatiau, a hefyd fflatiau byw'n annibynnol yng Nghlos Santes Fair sydd gyferbyn a chanol y dref ar lan yr afon Hafren. Noder taw ond canran o'n eiddo sy'n wag ar un tro.

Sut i wneud cais am ein heiddo

Cliciwch ar y botwm gwyrdd 'Gwneud cais am gartref' isod er mwyn mynegi diddordeb mewn eiddo gwag sydd gennym. Fe fyddwch yn cael eich trosglwyddo i wefan Homes in Powys gyda manylion y gofrestr tai ar gyfer y sir. Bydd yn rhaid i chi ymaelodi gyda'r rhestr tai er mwyn mynegi diddordeb yn ein heiddo.

Gwneud cais am gartref

I wneud cais am gartref yn y Drenewydd, Powys, mae'n rhaid i chi yn gyntaf gofrestru eich diddordeb gyda'r awdurdod lleol. Byddant wedyn yn prosesu eich cais ac yn cysylltu gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau a all fod ganddynt.

Cofrestri am gartref

Archwiliwch pob sir