Castell Nedd Port Talbot

Glyn-nedd

Mae Glyn-nedd yn dref fechan, cymuned a ward etholiadol yn gorwedd ar Afon Nedd ym mwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot.

Cyrhaeddodd diwydiannu Glyn-nedd pan ddechreuodd cloddio am lo yn 1793, ac ehangodd yn gyflym pan ddaeth Camlas Castell-nedd i'r pentref ym 1775. Mae llawer o nodweddion yr hen gamlas yn dal i oroesi at yr amser presennol.

Mae rhaeadrau prydferth iawn i'r gogledd-ddwyrain ym Mhontneddfechan ger Bannau Brycheiniog ac mae rhannau helaeth o'r ardal wledig yn cael eu coediog drwm, ardal wych ar gyfer cerddwyr, ffotograffwyr a bywyd gwledig.

Ein heiddo

Mae gan Newydd stad o dai yng Nghastell-nedd Port Talbot sef Maes yr Eglwys ynn Nglyn-nedd. Roedd Maes yr Eglwys yn un o'r ystadau tai cyntaf a adeiladwyd gan Newydd yng nghanol y 1970au. Mae'n cynnwys cymysgedd o dai a fflatiau, yn agos i ffordd Blaenau'r Cymoedd (A465) ac yn cynnig cysylltiadau ffordd dda i Abertawe a'r ardal gyfagos.

Sut i wneud cais am gartref yma

Cliciwch ar y botwm 'Cysylltu a ni' ar waelod y tudalen i fynegi diddordeb mewn unrhyw un o'n cartrefi sydd ar gael yng Nglyn-nedd. Byddwch yn cael eich trosglwyddo i'n tudalen 'Cysylltu â ni' ble gallwch ddanfon neges diddordeb mewn rhentu unrhyw un o'n cartrefi yn yr ardal yma. Fel arall cwblhewch y ffurflen gais yma a'i ddanfon at Kay wrth ebostio kay.greatrex@newydd.co.uk 

Gwneud cais am gartref

Os hoffech ddysgu mwy am ein heiddo gwag ar hyn o bryd yng Nghlyn-nedd, neu os hoffech wybod mwy am wneud cais am gartref yn yr ardal hon, cliciwch ar y botwm isod a fydd yn mynd a chi at ein tudalen gyswllt.

Cysylltwch â ni

Archwiliwch pob sir