Caerdydd

Caerdydd

Mae Caerdydd, prifddinas Cymru, yn cynnig amrywiaeth syfrdanol o atyniadau unigryw, adloniant o'r radd flaenaf a siopau o ansawdd da - i gyd o fewn pellter cerdded. Mae pensaernïaeth arloesol yn eistedd ochr yn ochr ag adeiladau hanesyddol ac mae Bae Caerdydd yn cynnig adloniant i bawb. Mae yna ddiwylliant cyfoethog ac ystod amrywiol o ddylanwadau yma, o'r Rhufeiniaid a'r Normaniaid i'r chwyldro diwydiannol a'r diwydiant glo - trawsnewidiodd Caerdydd o fod yn dref fechan i ddinas ryngwladol ffyniannus. Yn gorwedd yng nghanol tair afon, y Taf, Elái a Rhymni, mae canol y ddinas wedi cael ei hadfywio ers ei ddirywiad yn y 1970au a'r 1980au. Erbyn hyn mae Bae Caerdydd yn ddatblygiad ffyniannus ac mae adeilad Stadiwm y Mileniwm yng nghanol y ddinas wedi helpu trawsnewid Caerdydd i fod yn wir brifddinas Ewropeaidd.

Ein heiddo

Mae gan Newydd nifer bach o dai yng Nghaerdydd ar hyd 4 ardal: Trelái, Llaneirwg, Thornhill a Thongwynlais. Mae'r cartrefi yn gymysgedd o dai a fflatiau ac mae ganddynt gysylltiadau da i ganol y ddinas a chyfleusterau lleol hefyd.

Sut i wneud cais am ein cartrefi

Cliciwch ar y botwm isod 'Cofrestrwch eich diddordeb' i gael gwybod pa eiddo sydd ar gael ar hyn o bryd a sut y gallwch fynegi diddordeb mewn unrhyw un o'n cartrefi sydd ar gael. Byddwch yn cael eich trosglwyddo i'r gofrestr tai Cyngor Taf Caerdydd, bydd angen i chi gofrestru gyda nhw i fod yn gallu gwneud cais am unrhyw un o'n cartrefi.

Gwneud cais am gartref

Os hoffech ddysgu mwy am ein heiddo gwag ar hyn o bryd yn Gaerdydd, neu os hoffech wybod mwy am wneud cais am gartref yn yr ardal hon, cliciwch ar y botwm isod.

Cofrestru am gartref

Archwiliwch pob sir