Caerdydd

Caerdydd

Croeso i Gaerdydd, prifddinas Cymru! Mae'n lle gwych gyda llawer o bethau hwyliog i'w gweld a'u gwneud. Gallwch fwynhau adloniant gwych, mynd i siopa, ac ymweld â lleoedd hardd, i gyd o fewn pellter cerdded. Mae Caerdydd wedi esblygu o fod yn dref fach i fod yn ddinas lewyrchus ryngwladol. Yr hyn sy'n gwneud Caerdydd mor arbennig yw ei chymysgedd o ddiwylliant hen a newydd, ei sîn fwyd bywiog, ei ddigwyddiadau mawr, a'r cefn gwlad hardd ar ei stepen ddrws.

Amgylchynir y ddinas gan dair afon – Afon Taf, Elái, ac Afon Rhymni. Mae Bae Caerdydd yn le bywiog gyda llawer o weithgareddau, ac mae Stadiwm y Mileniwm yng nghanol y ddinas yn boblogaidd ar gyfer chwaraeon a digwyddiadau gwahanol.

Am fwy o wybodaeth am Gaerdydd, ewch i wefan Croeso Cymru yma.

Ein heiddo

Mae gan Newydd nifer bach o dai yng Nghaerdydd ar hyd 4 ardal: Trelái, Llaneirwg, Thornhill a Thongwynlais. Mae'r cartrefi yn gymysgedd o dai a fflatiau ac mae ganddynt gysylltiadau da i ganol y ddinas a chyfleusterau lleol hefyd.

Sut i wneud cais am ein cartrefi

Cliciwch ar y botwm isod 'Cofrestrwch eich diddordeb' i gael gwybod pa eiddo sydd ar gael ar hyn o bryd a sut y gallwch fynegi diddordeb mewn unrhyw un o'n cartrefi sydd ar gael. Byddwch yn cael eich trosglwyddo i'r gofrestr tai Cyngor Taf Caerdydd, bydd angen i chi gofrestru gyda nhw i fod yn gallu gwneud cais am unrhyw un o'n cartrefi.

Gwneud cais am gartref

Os hoffech ddysgu mwy am ein heiddo gwag ar hyn o bryd yn Gaerdydd, neu os hoffech wybod mwy am wneud cais am gartref yn yr ardal hon, cliciwch ar y botwm isod.

Cofrestru am gartref

Archwiliwch pob sir