Costau rhent

Mae ein costau rhent wedi eu gosod yn unol â cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru. Mae cost rhent yn newid yn ôl nifer o elfenau gynnwys maint, lleoliad, oedran a math o eiddo. Efallai bydd rhai o'n cartrefi â rhent yn uwch na'r ffigyrau isod.

Mae'r tabl isod yn dangos ystod o rentau cyffredinol wythnosol sy'n gywir rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020.

       


Rhent cyffredinol Newydd bob wythnos 2019/20 

Math o eiddo

O

I

Rhandai un ystafell wely

£73.97

£88.89

Rhandai dau ystafell wely 

£84.41

£101.19

Tŷ dwy ystafell wely

£91.66

£107.64

Tŷ tair ystafell wely

£98.40

£120.54

Tŷ pedair ystafell wely 

£117.17

£134.34

Llety Byw'n Anibynnol

Bedsit

£ 71.30

£ 77.37

Fflat un ystafelly wely

£ 76.16

£ 89.60

Fflat dwy ystafell wely

£ 91.21

£ 97.46