Costau rhent

Mae ein costau rhent wedi eu gosod yn unol â cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru. Mae cost rhent yn newid yn ôl nifer o elfenau gynnwys maint, lleoliad, oedran a math o eiddo. Efallai bydd rhai o'n cartrefi â rhent yn uwch na'r ffigyrau isod.

Mae'r tabl isod yn dangos ystod o rentau cyffredinol wythnosol sy'n gywir rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020.


Rhent cyffredinol Newydd bob wythnos 2019/20 

Math o eiddo

O

I

Rhandai un ystafell wely

£72.73

£87.41

Rhandai dau ystafell wely 

£81.99

£98.29

Tŷ dwy ystafell wely

£89.04

£104.56

Tŷ tair ystafell wely

£89.04

£104.56

Tŷ pedair ystafell wely 

£113.82

£130.49

Llety Byw'n Anibynnol

Bedsit

£ 70.11

£ 76.07

Fflat un ystafelly wely

£ 74.88

£ 88.10

Fflat dwy ystafell wely

£ 88.59

£ 94.67