St Nicholas, Cwrt Campbell - Plot 9

Wedi ei gadw

£185,500

Eiddo newydd trawiadol gyda dau ystafell wely wedi ei adeiladu gan Waterstone Homes ar ei safle Caeau San Nicolas. Daw’r eiddo gyda dau le parcio neilltuedig a gardd wair, yn ddelfrydol ar gyfer nosweithiau braf.

Byddwch yn berchen ar 100% o’r eiddo gan dalu 70% o werth y farchnad drwy’r cynllun rhannu ecwiti perchentyaeth cost isel.  

Mae polisi gwerthu/gosod lleol mewn grym. Mae rhagor o luniau i'w gweld isod, ac am fwy o fanylion cliciwch yma.

I drefnu ymweliad, neu am rhagor o wybodaeth, ffoniwch Chris ar 02920 005510.

Porwch yr eiddo ar Rightmove.

Gofyn am ragor o wybodaeth