Y Windsor

Barry

Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad £2 filiwn hwn ym mis Rhagfyr 2019.

Mae'r datblygiad hwn yn darparu 12 fflat un ystafell wely a 6 fflat dwy ystafell wely, gan gynnwys 2 fflat wedi’u haddasu, am rent fforddiadwy yn nhref glan môr ddymunol y Barri.

Dechreuodd Cartrefi weithio ar y safle ym mis Mawrth 2021.

Derbyniodd y cynllun arian gan y Cynllun Tir ar Gyfer Tai Llywodraeth Cymru er mwyn mynd i’r afael â’r anghenion tai lleol.

Roedd y safle gynt yn eiddo i Dafarndai Brains ac fe’i prynwyd gan Newydd fel rhan o bortffolio o 3 safle. Cyn ailddatblygu defnyddiwyd yr adeilad fel tafarn.

Archwiliwch pob cartref