Stone House

Dyffryn

Penodwyd Solcer Architects i ddylunio’r cartref cynaliadwy hwn ar ôl eu llwyddiant yn dylunio’r ‘Solcer Energy Positive House’ ger Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cysyniad Solcer yn cynnwys cael dyluniad rhagorol gan ddefnyddio dull carbon isel, gan ddarparu amgylchedd fforddiadwy a chyffyrddus i fyw ynddo. Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer yr adeilad ym mis Awst 2018 a chyflogodd Newydd Kingfisher Developments (Wales) Cyf i adeiladu’r byngalo hwn.

Dechreuwyd gwaith adeiladu ar y byngalo pwrpasol hwn sydd werth £350,000 ym mis Rhagfyr 2019 a cafodd ei gwblhau yn 2021. 

Archwiliwch pob cartref