Rhodfa Sant Luc

Porth

Cafodd tai newydd ei hadeiladu gan Newydd ar hen safle Eglwys Sant Luc ym Mhorth yn ddiweddar. Adeiladwyd deg o gartrefi un ystafell wely newydd sbon ar rent fforddiadwy i bobl leol. Cafodd y cynllun tai ei addasu yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus gan gynnwys cadw dwy goeden fawr ac aeddfed i gynorthwyo boblogaeth ystlumod lleol. Cafodd yr Eglwys ei ddymchwel yn ystod haf 2017, dechreuodd y contractwyr adeiladu'r cartrefi newydd sbon yma yn ystod gwanwyn 2018 ac fe'u gorffennwyd ym mis Hydref 2019.

I wneud cais am gartref yn Rhondda Cynon Taf, mae'n rhaid i chi yn gyntaf gofrestru eich diddordeb gyda'r awdurdod lleol. Byddant wedyn yn prosesu eich cais ac yn cysylltu gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau a all fod ganddynt.

Archwiliwch pob cartref