Shakespeare Gardens, Pontypridd

Rhondda Cynon Taf

Mae Cymdeithas Tai Newydd, gyda chymorth Cyngor Rhondda Cynon Taf, wedi sefydlu cynllun tai fforddiadwy cydweithredol gan ddefnyddio’r fflatiau 1 ystafell wely a oedd gennym yn Shakespeare Rise, Rhydyfelin, ger Pontypridd.

Dechreuodd y gwaith ar y cynllun tai cydweithredol hwn yn ystod mis Chwefror 2016 ac fe symudodd ein tenantiaid i mewn ir 18 fflat un ystafell wely yn ystod hydref 2016 (gweler y llun isod). 

‘Weston Contractors’ oedd y contractwyr a gyflogwyd i wneud y gwaith ailddatblygu. Fe wnaethant lwyr adnewyddu’r cartrefi drwy osod ffenestri, drysau, a gorchudd to newydd, man cymunedol wedi’i aildrefnu, yn ogystal â cheginau ac ystafelloedd ymolchi newydd yn rhan o adnewyddu mewnol llwyr.

Beth yw cynllun tai cydweithredol?

Grŵp o bobl sydd yn byw ac yn cymryd rhan weithredol mewn rheoli eu cartref yw cynllun tai cydweithredol. Gallai hyn gynnwys gwaith trwsio o ddydd i ddydd, glanhau cymunedol, glanhau ffenestri, addurno a garddio. Byddai Newydd, y landlord, yn parhau i fod yn gyfrifol am yr holl dasgau cynnal a chadw a byddant yn parhau i wneud archwiliadau diogelwch ar gyfer y nwy a’r bwyler.

Nod y cynllun tai cydweithredol yw y bydd y tenant yn talu rhent fforddiadwy ond y bydd yn edrych ar ôl y llety (e.e. gwneud y gwaith trwsio o ddydd i ddydd, addurno, glanhau’r ffenestri ayb.) a thrwy wneud hynny, fel arfer drwy bwyllgor, efallai na fydd angen i’r tenant dalu unrhyw gostau gwasanaeth ychwanegol.

Mae byw mewn cynllun tai cydweithredol yn rhoi mwy o reolaeth i chi dros eich cartref a sut yr ydych yn byw ynddo gyda’ch cymdogion. Fel aelod o’r cynllun tai cydweithredol, mae'r tenant yn chwarae rhan ymarferol wrth ffurfio'r math o gymuned y maent yn dymuno byw ynddi. 

Archwiliwch pob cartref