Seaview

Barry

Gweithio mewn partneriaeth tâ Cyngor Bro Morgannwg, rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad £3.3 miliwn hwn ym mis Tachwedd 2019.

Bydd y datblygiad hwn yn darparu 28 cartref, gan gynnwys 3 fflat wedi’u haddasu, am rent fforddiadwy yn nhref glan môr ddymunol y Barri.

Dechreuodd Sterling Construction Ltd weithio ar y safle ym mis Mawrth 2021.

Derbyniodd y cynllun arian gan y Cynllun Tir ar Gyfer Tai Llywodraeth Cymru er mwyn mynd i’r afael â’r anghenion tai lleol.

Roedd y safle gynt yn eiddo i Dafarndai Brains ac fe’i prynwyd gan Newydd fel rhan o bortffolio o 3 safle. Cyn ailddatblygu defnyddiwyd yr adeilad fel clwb llafur.

Gobeithir y bydd y cynllun wedi dod i ben yn ystod 2023.

Dylai preswylwyr sydd â diddordeb mewn rhentu unrhyw un o eiddo Newydd ym Mro Morgannwg gofrestru gyda Homes4U, y gofrestr tai fforddiadwy ar gyfer y sir.

Archwiliwch pob cartref