Newbourne Place

Woodlands Road, Y Barri

Cartrefi fforddiadwy newydd yn y Barri, ac y datblygiad cyntaf i'w gwblhau o dan gynllun benthyg Tir ar gyfer Tai Llywodraeth Cymru sydd werth £42m. 

Mae tri deg o fflatiau, gan gynnwys tair sydd wedi'u haddasu ar gyfer cadair olwyn, wedi'u hadeiladu ar safle hen ganolfan hyfforddi oedolion yn y Barri. Cafodd Cymdeithas Dai 'Newydd' fenthyciad Tir ar gyfer Tai gwerth £585,000 gan Lywodraeth Cymru i brynu'r safle, a Grant Tai Cymdeithasol gwerth £2.34m gan Lywodraeth Cymru, i helpu i ddatblygu ac adeiladu'r fflatiau.

Archwiliwch pob cartref