Glan yr Ithon

Llandrindod Wells

Mae Newydd wedi cyflogi J.G Hale Construction i adeiladu cyfanswm o 55 o dai fforddiadwy newydd sbon ar Ffordd Ithon yn Llandrindond Wells.

Dechreuodd y gwaith adeiladu ar y datblygiad £8.3 miliwn hwn ym mis Tachwedd 2019 ar ôl i hawliau cynllunio gael eu caniatâu ym mis Mawrth yr un flwyddyn. Bydd y tai yn cynnwys cymysgedd o dai tair ystafell wely, tai dwy ystafell wely, byngalos dwy ystafell wely, gan gynnwys byngalos wedi’u haddasu a fflatiau un ystafell wely.

Am y tro cyntaf ar unrhyw un o’n datblygiadau, byddwn yn cynnig model ‘Rhentu i Berchnogi’ rhai o’r tai hyn. Mae hyn yn wahanol i’r model o ‘Rhent Cymdeithasol’, gan mai egwyddor ‘Rhentu i Berchnogi’ yw rhoi cyfle i denantiaid brynu cartref eu hunain. 

Y gobaith yw y bydd y datblygiad wedi ei gwblhau erbyn diwedd 2021, gyda chyfran o’r tai yn cael eu trosglwyddo i Newydd yng Ngwanwyn 2021.

Archwiliwch pob cartref