Ger y Môr, y Barri

Bro Morgannwg

Sicrhaodd Newydd safle hanesyddol yr hen Westy'r Môr ym mis Hydref 2013 gyda chefnogaeth gan Gyngor Bro Morgannwg. Mae'r safle o arwyddocâd hanesyddol i'r ardal gael ei hadeiladu ym 1890. Cafodd ei haddasu yn 5 fflat un ystafell wely a 3 fflat dwy ystafell wely, gan gadw ei nodweddion gwreiddiol. Mae'r maes parcio presennol hefyd wedi'i ailddatblygu i ddarparu 12 o fflatiau un ystafell wely, gan gynnig cyfanswm o 20 o gartrefi i'w rhentu.

Penodwyd Pendragon Design and Build gan Newydd fel y contractwr i ailddatblygu'r safle. Dechreuodd y contractwr lleol yr ailddatblygiad gwerth £2.4 miliwn ym mis Mawrth 2014 gyda thenantiaid yn symud i'w cartrefi newydd ym mis Mehefin 2015.

Adeiladwyd y cartrefi newydd helaeth hyn yn unol â Chod Cartrefi Cynaliadwy Lefel 3+ ar sail cynllun gan Tony King Architects a oedd yn cynnwys tîm prosiect dylunio sef Geraint John Planning, Lodestone, Hicks Titley a RPA Group.

Y gymuned leol

Fe wnaethom fuddsoddi £83,000 yn y gymuned leol trwy gyfraniadau adran 106 y contract. Dyrannwyd £40,000 i'r seilwaith trafnidiaeth a £43,000 tuag at ddatblygu mannau agored cyhoeddus yn yr ardal.

Archwiliwch pob cartref