Yr Hen Fuarth

Kingsland Terrace, Treforest

Caffaelwyd y safle gan Newydd ym mis Mawrth 2017, lle bydd cartrefi newydd sbon yn cael eu hadeiladu ar safle Gene Metals ger Clwb Pêl Droed Trefforest gan gontractwyr Jehu Project Services, mewn partneriaeth â Chyngor Rhondda Cynon Taf a Llywodraeth Cymru. 

Mae Trefforest i’r de-ddwyrain o Bontypridd ac i’r gorllewin o’r afon Taf, mae ganddi gysylltiad hanesyddol â theulu Crawshay, a sefydlwyd gweithdai tin fawr yn yr ardal yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae'r datblygiad Newydd yn cynnwys 44 o fflatiau, byngalos a chartrefi newydd sbon 1, 2 a 4 ystafell wely a wedi ei henwi gan y trigolion lleol.

Archwiliwch pob cartref