Dinam Hall

Merthyr Street

Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad £1.3 miliwn hwn ym mis Awst 2018.

Bydd cyfanswm o 6 fflat dwy ystafell wely a 3 fflat un ystafell wely yn nhref ddymunol y Barri.

Dechreuodd y gwaith ar y safle ym mis Tachwedd 2019 gan WK Plasterers.

Derbyniodd y cynllun arian gan Gronfa Benthyciad Adfywio Trefi Llywodraeth Cymru er mwyn mynd i’r afael â’r anghenion tai lleol. Bydd y cartrefi fforddiadwy hyn ar gael am rent canolradd.

Dylai preswylwyr sydd â diddordeb mewn rhentu unrhyw un o gartrefi Newydd ym Mro Morgannwg gofrestru gyda Homes4U, y gofrestr tai fforddiadwy ar gyfer y sir.

Archwiliwch pob cartref