Cwrt Canna

Llan-gan

Rhoddwyd caniatâd cynllunio llawn i’r ailddatblygiad £3.4 miliwn ym mis Ionawr 2019, a bydd y gymysgedd o dri chartref ar ddeg gerllaw unedau masnachol yn dod â budd i’r gymuned wledig leol.

Bydd y 4 fflat un ystafell wely, 8 tŷ dwy a thair ystafell wely, ac 1 byngalo dwy ystafell wely yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio’r system Beattie Passive Build, a byddant yn edrych yn debyg i glwstwr o adeiladau fferm o gwmpas iard ganolog. Bydd y tai hyn yn cynnig costau rhedeg llawer is i denantiaid oherwydd yr anghenion ynni isel ar gyfer cynhesu ac oeri sy’n deillio o gael lefel uchel o inswleiddio, ffenestri perfformiad uchel a system awyru fecanyddol. 

Y gobaith yw y bydd y datblygiad wedi’i gwblhau erbyn gwanwyn 2021.

Mae rhagor o wybodaeth am y datblygiad i'w chael yma.

Archwiliwch pob cartref