Crossways Church

Y Barri

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi datblygiad tai newydd ar safle hen Eglwys Fethodistaidd Crossways mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg ac N J Hughes Construction Ltd. Llofnodwyd y contract ym mis Chwefror 2024, a disgwylir i’r gwaith ailddatblygu ddechrau yn ystod gwanwyn 2024.

Bydd y datblygiad hwn yn cynnig 15 o gartrefi newydd ar rent fforddiadwy, wedi'u hadeiladu i'r sgôr effeithlonrwydd ynni uchaf sef EPC A, mae hyn i gadw effaith amgylcheddol yn isel a biliau ynni yn fforddiadwy i breswylwyr yn y tymor hir.

Derbyniodd y cynllun arian gan Raglen Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag anghenion tai lleol a bydd yn cael ei gwblhau yn ystod yr haf 2025.

Archwiliwch pob cartref