21 Ffordd Porthkerry

Barry

Bydd y datblygiad hwn yn darparu 8 fflat un a dwy ystafell wely ar gyfer rhent fforddiadwy yn nhref ddymunol y Barri.

Cawsom y safle gan Life Property Development Ltd ac SSH Investments am swm o £285,000. Mae gwaith ar y safle yn cael ei wneud gan Sterling Construction UK Ltd am y swm o £ 957,172.05 ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau erbyn Gwanwyn 2021.

Cyn ailddatblygu, roedd yr adeilad yn berchen i Gymdeithas y Llu Awyr Brenhinol ac fe'i defnyddiwyd fel clwb cymdeithasol oedd yn ymroddedig i les weuthwyr a chyn-bersonél yr RAF.

Mae'r gwaith ar y safle'n cynnwys gwaith mewnol i adeiladu fflatiau a gwaith allanol i gefn yr adeilad i ganiatáu mynediad. 

Dylai preswylwyr sydd â diddordeb mewn rhentu unrhyw un o eiddo Newydd ym Mro Morgannwg gofrestru gyda Homes4U, y gofrestr tai fforddiadwy ar gyfer y sir.

Archwiliwch pob cartref