Rooms4U

Newid gwedd llety a rennir

Gyda lefelau digartrefedd yn codi ledled y DU, a’r gofyn am lety un ystafell wely yn uwch na’r hyn sydd ar gael, sefydlwyd Rooms4U er mwyn cynnig i bobl ifanc ym Mro Morgannwg y dewis o gael llety ar y cyd am bris fforddiadwy.

Fe’i sefydlwyd fel cynllun peilot, yn dilyn y cyhoeddiad y byddai pobl dan 35 oed yn agored i gyfraddau Lwfans Tai Lleol, a chyllidwyd y prosiect gan Crisis UK drwy eu cynllun Help-To-Rent. Mae’r peilot, a gynhelir gan Gymdeithas Tai Newydd, ochr yn ochr â Chyngor Bro Morgannwg a landlordiaid cymdeithasol lleol eraill, wedi cynnal ymchwil i ddatblygu a rhoi ar waith brosiect llety a rennir a fyddai’n dod yn is-gwmni o’r Cynllun Gosod yn Seiliedig ar Ddewis sy’n gweithredu yn yr awdurdod lleol.