Blog Cipolwg

Mae gan Newydd dîm o staff ardderchog yn gweithio tu ôl i’r llen. Yn anffodus, ni chewch gyfle i sgwrsio â rhai ohonyn nhw, ‘na chwaith clywed beth sydd ganddynt i’w ddweud am eu gwaith, prosiectau neu ddiddordebau.

Ar ôl lansio’r blog ym mis Tachwedd 2018, mae nawr safle gyda ni i gyhoeddi barn ein staff, tenantiaid a phartneriaid yn gyhoeddus.

Cliciwch isod i ymweld â’n safle ac i ddarllen ein cyhoeddiadau diweddaraf.


Os hoffech chi gyfrannu tuag at ein blog, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Gofyn am ragor o wybodaeth