Adnodd Cymharu Cymdeithasau Tai

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu adnodd cymharu cymdeithasau tai, sy'n galluogi chi i gymharu Newydd â chymdeithasau tai eraill yng Nghymru. Bydd yr adnodd yn cymharu ni ar y wybodaeth yma:

  • Gwybodaeth am y cwmni
  • Gwybodaeth ariannol 
  • Boddhad tenantiaid
  • Safonau Ansawdd Tai Cymru

I ddefnyddio'r adnodd, cliciwch yma