Newidiadau dros dro

Hysbysiad Preifatrwydd - Newidiadau dros dro i sut mae data am denantiaid yn cael ei rannu

Mae'n ofynnol i Gymdeithas Tai Newydd gasglu eich gwybodaeth bersonol ar gyfer darparu gwasanaeth tenantiaeth. Rydym yn gweithio gydag amryw o bartneriaid i hwyluso hyn ac o'r herwydd mae gennym gytundebau rhannu yn eu lle i rannu rywfaint o'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni gyda nhw.

Yn dilyn pandemig Covid19 bu'n rhaid i ni newid rhai o'r ffyrdd yr ydym yn trin eich data personol. Fel rheol, pan fyddwn yn casglu data personol gennych chi, fe'ch hysbysir o sut y bydd y data hwn yn cael ei ddefnyddio trwy rybudd preifatrwydd ac nid ydym yn defnyddio'r data at unrhyw bwrpas arall. Fodd bynnag, o dan yr amgylchiadau anghyffredin presennol efallai na fydd hyn yn bosibl bob amser. Mae gennym eisoes rywfaint o wybodaeth amdanoch chi a'ch cartref a allai fod wedi ei gasglu ar ddechrau eich tenantiaeth, er mwyn i ni barhau i roi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi a'ch cartref yn ystod y pandemig hwn, mae’n bosib y bydd y data hwn yn cael ei rannu'r gyda’r awdurdodau lleol.

Mae'r data personol sydd gennym eisoes amdanoch ac y gallwn ei rannu a’r awdurdodau lleol yn cynnwys:

Enw

Cyfeiriad

Dyddiad Geni

Cefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi

Bydd y broses rhannu data hwn yn berthnasol i'r cyfnod o amser tra mae Covid19 yn bresenol.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu os oes angen unrhyw fanylion pellach arnoch ynglŷn â'n prif Bolisi Preifatrwydd a sut rydym yn trin eich gwybodaeth, ewch i https://www.newydd.co.uk/cy/amdanom-ni/ein-hysbysiad-preifatrwydd neu ffoniwch ni ar 0303 040 199