Eich trwydded deledu

Os bwriadwch gael teledu yn eich cartref, chi sy’n gyfrifol am brynu trwydded deledu berthnasol.

Os oes gennych drwydded deledu eisoes, bydd angen ichi roi gwybod iddynt am eich newid cyfeiriad drwy fynd at www.tvlicensing.co.uk/moving, neu drwy fynd at eich Swyddfa Bostleol. Gallech gael dirwy fawr os na fyddwch yn cael trwydded!

Talu am eich trwydded deledu

Mae pawb yn cyllidebu’n wahanol felly dyma nifer o ffyrdd y gallwch chi dalu’n gyflym a di-ffws mewn ffordd sy’n addas i chi.

Yn flynyddol: Gallwch osod debyd uniongyrchol blynyddol er mwyn adnewyddu eich trwydded deledu bob blwyddyn. Os ydych yn dymuno, gallwch ddewis talu gyda cherdyn bob blwyddyn

Yn chwarterol: Os hoffech chi rannu’r gost dros bedwar taliad bob blwyddyn, gallwch osod debyd uniongyrcholac fe adnewyddir eich trwydded bob blwyddyn. Mae pob taliad chwarterol yn cynnwys £1.25 ychwanegol oherwydd eich bod yn talu am eich trwydded wrth i chi ei ddefnyddio.

Yn fisol: Gosod debyd uniongyrchol misol yw’r dewis mwyaf poblogaidd. Fel arfer, byddwch yn talu am eich trwydded deledu am y flwyddyn gyntaf o fewn y chwe mis cyntaf drwy daliadau o tua £24 y mis. Yna byddwch yn talu am eich trwydded ar gyfer y flwyddyn ddilynol mewn taliadau misol o ychydig dros £12.

Yn wythnosol: Gallwch rannu’r gost drwy dalu swm bach yn wythnosol. Byddwch yn talu am eich trwydded gyntaf dros 26 wythnos, yna gallwch newid i wneud taliadau bob pythefnos. Gallwch ddewis pa ffordd sy’n well gennych chi: talu ar-lein, mewn mannau PayPoint, dros y ffôn neu drwy neges destun.

Am fwy o wybodaeth am y ffyrdd gwahanol y gallwch dalu am eich trwydded deledu, ewch i www.tvlicensing.co.uk