Eich cyflenwad dŵr

Pan fyddwch yn symud i’ch cartref newydd, bydd eich cyflenwad dŵr wedi’i gysylltu â chi o hyd ond bydd angen ichi roi gwybod i Dŵr Cymrueich bod wedi symud i mewn, drwy ffonio 0800 052 0145. Mae gennych hawl i gael mesurydd dŵr wedi’i osod ond rhaid ichi roi gwybod i’r adran cynnal a chadw yn Newydd. Sylwch na fydd mesurydd dŵr bob amser yn gost effeithiol ac ni fyddwch yn gallu ei dynnu allan ar ôl ei osod.

Awgrymiadau a chyngor:

Arbed dŵr yn yr ystafell ymolchi

 • Cymerwch gawod a lleihau'r nifer o weithiau rydych yn cymryd bath
 • Rhowch y plwg yn y basn pan fyddwch yn ymolchi a defnyddiwch y dŵr a gesglir
 • Peidiwch â gadael i'r tap lifo pan fyddwch yn brwsio'ch dannedd
 • Gwnewch yn siŵr fod y tapiau wedi'u cau yn iawn
 • Trwsiwch dapiau sy'n gollwng er mwyn osgoi gwastraffu dŵr
 • Os byddwch yn gosod ystafell ymolchi newydd, dewiswch gynhyrchion effeithlon o ran dŵr bob amser.

Arbed dŵr yn y gegin

 • Defnyddiwch fowlen pan fyddwch yn golchi llestri
 • Trwsiwch unrhyw dapiau sy'n gollwng
 • Arhoswch nes y bydd gennych lwyth llawn cyn golchi dillad
 • Llenwch y tegell â'r dŵr sydd ei angen arnoch yn unig
 • Os byddwch yn prynu peiriant newydd sy'n defnyddio dŵr, gwnewch yn siŵr ei fod yn effeithlon o ran dŵr.

Arbed dŵr yn yr ardd

 • Defnyddiwch gan dyfrio neu bibell a ddelir â llaw yn hytrach na thaenellwr
 • Gosodwch wn pibell ddŵr tra'n defnyddio pibell
 • Ychwanegwch grisialau cadw dŵr at botiau, tybiau a basgedi crog er mwyn helpu i gadw compost yn llaith
 • Peidiwch â thorri'r lawnt yn rhy fyr a chadwch y toriadau i'w defnyddio fel taenfa i wella iechyd y pridd.