Anifeiliaid anwes

Mae Newydd yn deall bod cadw anifail anwes yn cynnig buddion mawr i’w perchnogion ac felly’n annog hynny. Fodd bynnag, mae perchnogion anghyfrifol gallu achosi problemau i bobl sy’n byw ger llaw, felly mae’n hanfodol cael rheolau i sicrhau bod dim drwg effaith ar gymdogion.

Mae rhaid i denantiaid cael caniatâd gan Newydd i gadw anifeiliaid anwes a bydd pob cais i gadw un yn cael ei ymdrin yn unigol. Ni fydd caniatâd yn cael ei wrthod heb reswm ond bydd amodau yn cael eu gosod.

Bydd rhaid i denantiaid ystyried cost lawn o gadw anifail a ni fydd caniatâd yn cael ei roi i unrhyw un lle nad yw’r anifail wedi derbyn microsglodyn na ei gofrestru â milfeddyg.

 

Anifeiliaid Anwes yn achosi trafferth

Os yw eich anifail anwes yn achosi trafferthion i eraill, byddem yn gadael chi wybod o hwn a chynnig cyngor i helpu chi datrys y broblem. Os mae’r trafferthion yn parhau ac nid ydych yn barod, neu allu, datrys y broblem, byddem yn ystyried tynnu caniatâd yn ei hôl ac efallai bydd angen cymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chadw anifail anwes yn eich cartref, gan gynnwys cyfrifoldebau cyfreithiol, cŵn tywys, cynlluniau byw’n annibynnol, glanhau ar ôl eich anifail, sŵn, difrod, anifeiliaid anwes eraill (fel pysgod ac adar) a bet hi wneud os yw eich anifail anwes yn marw, fedrwch lawr lwytho ein polisïau llawn am gadw anifeiliaid anwes isod.

Polisi a Ffurflen Caniatâd Anifeiliaid Anwes Newydd 

Cliciwch yma i ddarganfod fwy o wyboaeth am lles anfieiliaid anwes a rhagor o gyngor gan yr RSPCA.