Ailgylchu

Dyw hi ddim yn gyfrinach y gallwn ni gyd wneud ein rhan pan mae’n dod i ail-gylchu. O ail-gylchu hen ddillad i gylchgronau rydych chi wedi’u darllen, mae nifer o ffyrdd y gallwn ni helpu i warchod yr amgylchedd.

Wyddoch chi?

  • Rydyn ni’n taflu 13 biliwn o duniau dur yn y DU bob blwyddyn. Pe byddech chi’n eu gosod ar ben ei gilydd, gallech chi adeiladu tri thŵr fyddai’n cyrraedd y lleuad!
  • Rydych yn arbed digon o ynni drwy ail-gylchu un botel wydr i bweru bwlb golau am bedair awr.
  • Mae clytiau papur yn cymryd 500 mlynedd i bydru.
  • Pe bai pawb yn prynu un eitem wedi’i wneud o wlân wedi’i ail-gylchu bob blwyddyn, byddai’n arbed 371 miliwn galwyn o ddŵr, 480 tunnell o liw cemegol a 4,571 miliwn o ddyddiau o anghenion trydan teulu cyfartalog.
  • Mae pob tunnell o bapur wedi’i ail-gylchu yn arbed dwy goeden.

Cliciwch ar eich ardal leol isod i ddarganfod mwy am y gwasanaethau wastraff ac ail-gylchu sydd ar gael i chi: