Gwella eich cartref

Fel rhan o’r Gwarant Tenant mae gennych yr hawl i wneud gwelliannau i’ch cartref ac mewn rhai amgylchiadau gwneud cais am iawndal am y gwelliannau rydych wedi eu gwneud os ydych yn penderfynu terfynu eich tenantiaeth a symud o’r eiddo. Gweler y cytundeb tenantiaeth am fanylion llawn. I wneud unrhyw welliannau i’ch cartref rhaid cyflwyno cais ysgrifenedig a rhaid i Newydd ei gymeradwyo cyn gwneud unrhyw waith. Fe fydd Newydd yn rhoi cymeradwyaeth i geisiadau gwelliannau gan denantiaid sydd ddim yn gostwng gwerth eiddo, yn effeithio ar y gallu i osod yr eiddo neu sydd ddim yn effeithio ar olwg yr eiddo.

Ond noder, os ydy eich cartref yn eiddo newydd ni chewch wneud unrhyw welliannau nac addurno am y flwyddyn gyntaf.