Tîm Cynnal a Chadw

Mae’r Tîm Cynnal a Chadw yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth trwsio o ddydd i ddydd i holl denantiaid Newydd yn ogystal â chydlynu gwasanaeth allan o oriau swyddfa ar gyfer achosion brys. Mae’r tîm hefyd yn gyfrifol am raglen cynnal a chadw cynllunedig i ddiweddaru ein cartrefi i Safon Ansawdd Tai Cymru, mae hyn yn cynnwys pethau fel adnewyddu ceginau ac ystafelloedd ymolchi. Pan fo cartref yn dod yn wag mae’r tîm yn sicrhau hefyd ei fod yn cael ei ail osod yn unol â safon gosod Newydd.

Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith trwsio yn cael ei wneud gan gontractwyr allanol cymwys ond mae gennym wasanaeth cynnal a chadw mewnol cymwys ar gyfer gwaith trwsio sylfaenol hefyd.