Pwy sy’n gyfrifol?

Gan mai ni yw’ch landlord, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i wneud gwaith trwsio penodol pan fydd ei angen. Wrth i’r gyfraith newid, efallai hefyd y bydd y cyfrifoldeb am waith trwsio penodol. Mae hyn yn golygu y bydd adegau pan fyddwn wedi gwneud gwaith penodol yn y gorffennol ond, oherwydd newidiadau yn y gyfraith, efallai byddwch chi bellach yn gyfrifol am waith trwsio penodol, neu i’r gwrthwyneb.

Wrth i amser fynd heibio, disgwyliwn y bydd y draul arferol yn digwydd i’ch cartref. Fodd bynnag, os bydd angen trwsio’ch cartref oherwydd esgeulustod neu ddifrod gennych chi neu’ch ffrindiau neu’ch teulu, byddwn yn disgwyl ichi wneud unrhyw waith trwsio angenrheidiol. Os bydd angen trwsio rhywbeth oherwydd eich esgeulustod neu’ch difrod chi, efallai byddwn yn rhoi rhybudd ichi ei drwsio, ac weithiau byddwn yn gwneud y gwaith ar eich rhan ac yna’n codi arnoch am y gost. Fodd bynnag, weithiau byddwn yn gwneud gwaith trwsio er nad ydym yn gyffredinol gyfrifol amdano. Bydd hyn fel arfer yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Cliciwch ymai lawrlwytho'r llyfryn atgyweirio, yn anffodus mae'r llyfryn ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd.