Rhaglen cynnal a chadw

Ein rhaglenni cynnal a chadw ar gyfer 2016 – 17

Rhwng mis Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018, bydd Newydd yn gwario £2miliwn ar waith cynnal a chadw wedi’i gynllunio er mwyn gwella cyflwr ei chartrefi. Mae’r rhaglen yn dangos y gwaith cylchol a fydd yn cael ei gwblhau gan Newydd eleni. Yn bennaf, mae hwn yn cynnwys gwasanaeth trin nwy blynyddol a’r rhaglen beintio flynyddol. Cliciwch yma i weld y rhaglen gyffredinol (yn anffodus nid yw'r ddogfen yma ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd).