Argyfyngau

Tân

 • Deialwch 999. Symudwch bawb allan a pheidiwch â mynd yn ôl am unrhyw reswm
 • Caewch bob drws a ffenestr
 • Rhybuddiwch eich cymdogion os gallai unrhyw un ohonynt fod mewn perygl

Os byddwch yn synhwyro nwy

 • Agorwch y drysau a’r ffenestri i gael gwared ar y nwy
 • Edrychwch i weld a ydy’r nwy wedi’i adael ymlaen heb ei gynnau, neu a oes fflam beilot wedi diffodd. Os felly, diffoddwch y teclyn, a pheidiwch â cheisio ei ailgynnau nes bod yr holl oglau nwy wedi diflannu o’r eiddo
 • Os nad oes modd atal y nwy drwy ddiffodd teclyn, neu os ydych yn ansicr a ydych wedi’i atal, diffoddwch y prif gyflenwad nwy wrth y mesurydd a ffoniwch y gwasanaeth nwy brys ar unwaith. Rhif ffôn y Grid Cenedlaethol yw 0800 111 999.
 • Peidiwch â diffodd unrhyw switshis trydanol na’u troi ymlaen
 • Peidiwch â defnyddio cloch y drws
 • Peidiwch ag ysmygu
 • Peidiwch â defnyddio matsis na fflamau noeth

Peipen wedi byrstio neu’n gollwng

 • Diffoddwch y dŵr wrth y prif gyflenwad.
 • Os effeithiwyd ar y trydan, diffoddwch y trydan wrth yr uned ddefnyddwyr.
 • Ffoniwch ni ar 0303 040 1998.

Colli trydan

Os effeithiwyd hefyd ar eich cymdogion, ffoniwch eich cwmni trydan (edrychwch ar eich bil trydan am y rhif). Os bydd y broblem yn parhau, ffoniwch ni ar 0303 04 01998